Conus traillii Adams, 1855

Kód produktu: AD33754
Vaše cena: 330,00 Kč
  • 12,7 €
  • F+++
  • Camotes Island, Philippines
  • Very uncommon/Velmi neběžný 
  • Collected by local fishermen through trawling at about 100 - 150 meters deep/                                                                                 Ulovený rybáři přes vlečnou síť v hloubce 120 až 150 m 
  • This species is the smallest of the family Conidae/                                                                                                                               Tento druh je nejmenší z čeledi Conidae
  • 5,82 mm