Cypraea rosselli, Cotton, 1948

Kód produktu: AD22124
Vaše cena: 7 500,00 Kč
 • 290 €
 • F+++
 • Cape le Grand, Australia
 • Endemic
 • RARE/Vzácná
 • Very BIG/Velmi velká
 • Beautiful dark chestnut, with pale honey-ivory dorsal "window"                                                                                                                     Nádherně tmavě kaštanový, s bledým medově-slonovým hřbetním "oknem"
 • Upon granite reef substrate, upon sponge in deep 20 - 25 m/                                                                                                                Na substrátu z žulového útesu, na houbě v hloubce 25 - 25 m
 • Unfortunately, the canal has been chipped off, but it does not lose its beauty                                                                      Bohužel při manipulaci se uštípl kanálek, ale nic neztrácí na své kráse
 • The price is very moderate due to the damage                                                                                                                                          Cena je velmi mírná kvůli uvedenému poškození
 • 57,13 mm