Pinguiphaedusa attrita, (Boettiger, 1877)

Kód produktu: AD25123
Vaše cena: 260,00 Kč
  • 10 €
  • GEM
  • Hyogo, Japan
  • Endemic
  • 33,38 mm