RANELLIDAE & PERSONIDAE OF THE WORLD

Kód produktu: AD26197
Vaše cena: 990,00 Kč
  • 38 €
  • Published: 1993
  • Very well preserved/ Velmi zachovalá
  • All recent species are described and illustrated on 30 plates with                                                                                                      178 black/white drawings. An extensive list of synonyms and a bibliography                                                                                   of 1,500+ titles on recent and fossil species make this book a useful tool
  • Všechny nedávné druhy jsou popsány a ilustrovány na 30 deskách se 178                                                                           černobílými kresbami. Rozsáhlý seznam synonym a bibliografie více než                                                                                           1 500 titulů o žijících a fosilních druzích činí z této knihy užitečný pomocník