Stylodonta studeriana, (Ferrusac, 1821)

Kód produktu: AD26429
Vaše cena: 1 950,00 Kč
  • 75 €
  • F+++
  • Praslin Island, Seychelles
  • Endemic
  • Very RARE/Velmi vzácná
  • Impressive, dark specimen,it lives  on the stem of endemic palm                                                                                          Lodoicea maldivica (Coco de Mer), in the site Vallee de Mai.
  • Působivý, tmavý exemplář, žije na kmenu endemické palmy                                                                                                      Lodoicea maldivica (Coco de Mer), ve Vallee de Mai.
  • 61,32 mm